Registrácia

Ako sa môžete zaregistrovať?

Rezervujte si miesto na Marketingovú sobotu cez rezervačný formulár.

Vstupné:
25 € pri platbe vopred (19 € študenti a účastníci ktorejkoľvek predchádzajúcej
časti Internetovej akadémie)
27 €  pri platbe na mieste (20 € študenti)

Platba prebehne priamo pred začiatkom akcie pri zapisovaní účastníkov.